Huvudmeny

2016-02-19 Forskningsbidrag till forskningsuppgifter med läromedelsinriktning

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - SLFF:s forskningsråd delar ut forskningsbidrag med det övergripande syftet att uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former.

Ansökan ska gälla framtida behov och verksamhet, det vill säga inte ett redan avslutat projekt.

Viktiga uppgifter som ska lämnas

- Fullständigt ifylld blankett, ”Ansökan om SLFF:s forskningsbidrag”.
- Bilaga 1: Beskrivning av forskningsprojektet
- Bilaga 2: CV.

Deadline: årligen 1/5.

Mer information samt ansökningsblankett.