Huvudmeny

2016-09-14 Forskningsutlysning: Postdoktoralt stöd

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap. Beviljade projekt ska startas under första halvåret 2017. Maximalt fyra projekt kommer att tilldelas medel inom ramen för denna utlysning.

Syftet med MSB:s postdoktorala stöd är att ge nydisputerade forskare med intresse för området samhällsskydd och beredskap möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär inom området och därmed bidra till kunskapsutveckling och kompetensuppbyggnad inom fältet.

Deadline: 30/9-16.