Huvudmeny

2016-11-01 Hållbar konsumtion

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra aktörer lämna förslag till ett nytt forskningsprogram om möjligheter att minska konsumtionens miljöpåverkan. Forskningen ska stimulera ett effektivt nyttjande av resurser och låga utsläpp. Den ska bidra till lösningar snarare än att beskriva konsekvenser av dagens konsumtion. Det nya programmet förväntas ha en samordnande roll inom forskningen om hållbar konsumtion och på sikt utvecklas till den ledande kunskapsnoden i ett nätverk av inflytelserika aktörer på området, såväl akademiska som andra.

Inriktning

Utifrån expertpanelens förslag har Mistra valt ut fyra områden som kan ingå i ett forskningsprogram. Mistra förutsätter att minst två av dessa tydligt täcks in av inlämnade programförslag.

  • Hållbar konsumtion och livskvalitet.
  • Hållbara leverantörskedjor.
  • Alternativ till dagens konsumtionssystem.
  • Styrmedel för hållbar konsumtion.

Deadline: 6/3-17.