Huvudmeny

2016-01-21 Hållbart samhällsbyggande - femte utlysningen

Forskningsrådet Formas utlyser härmed 211 miljoner kronor under fem år (2016-2020) för forskning inom hållbart samhällsbyggande, inriktat mot forskning om planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön och innefattande samtliga skalnivåer: regioner, städer, stadsdelar, kvarter, infrastruktur, byggnader och anläggningar.

Utlysningen består av fem delutlysningar för olika typer av projekt.
- Forskningsprojekt
- Forskningsprojekt för framtidens forskningsledare
- Utveckling- och demostrationsprojekt
- Internationell samverkan (gästforskare och postdok)
- Forskarskolor

Deadline: 18 februari

Mer information om utlysningen.