Huvudmeny

2016-07-07 Industridoktorand 2016

För att stödja behovsdriven forskning av högsta klass satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) 30 miljoner kronor på Industridoktorander. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

SSF räknar med att bevilja 12 projekt, 2,5 miljoner kronor vardera. Industridoktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning inom de områden SSF finansierar, det vill säga naturvetenskap, teknik och medicin. Pengarna ska täcka medel för forskning och egen forskarutbildning för industridoktoranden. Doktoranden ska vara till minst 80 procent anställd vid ett företag och ha två handledare, en vid ett lärosätet och en vid företaget.

Deadline: 23/8-16.

Läs mer om utlysningen här (pdf).