Huvudmeny

2016-08-26 Internationell postdok

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Du som är ung forskare ska få möjlighet att forska vid ett utländskt universitet eller forskningsinstitut samt även vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Internationell postdok kan sökas av dig som enskild forskare med svensk doktorsexamen eller examen från European University Institute (EUI).

För att kunna söka internationell postdok får din examen inte vara äldre än två år vid sista ansökningsdag. Avräkningsbar tid är ledighet på grund av till exempel föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer.

Bidragstiden är 18–36 månader. Minst två tredjedelar av bidragstiden ska tillbringas utomlands. Denna tid kan dock delas upp i flera kortare perioder. Vistelsen kan påbörjas under den halva av året som infaller direkt efter att bidraget har börjat betalas ut.

Deadline: 13/9.

Läs mer om utlysningen.