Huvudmeny

2016-08-26 Japan - Sverige Academia-Industry

Japan - Sweden Academia-Industry International Collaboration Program on Innovative Solutions, Community Design and Services for Elderly People.

I denna utlysning kan man söka finansiering för internationella forsknings- och innovationsprojekt med medicinskt fokus, som sker i samarbete med japanska aktörer.

Utlysningen avgränsas till följande övergripande områden som här beskrivs på engelska:

  • Technologies and Systems for Accessibility and Support of Social Participation of Senior Citizens
  • Utilization of Information Communication Technologies for Home-based and Community-based Services Well Adapted to the Needs in Daily Life of Senior Citizens
  • Innovative Technologies and Solutions for Housing, Urban Community Design and Services which simultaneously support Independent Living and Social Participation of Senior Citizens and meet High standards of Ecological Sustainability

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till konsortier med företag, en eller flera forskningsorganisationer som universitet, högskolor eller industriforskningsinstitut samt andra relevanta aktörer.

Deadline: 11/10-16.

Läs mer om utlsyningen (extern länk).