Huvudmeny

2016-06-09 Källstudier

Tage Ericssons donationsfond för källstudier.

Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från
natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar sig åt vård av källor eller arrangerar firandet av
källor vid speciella dagar. Verksamheten skall vara dokumenterad antingen genom
redovisade insatser i form av t.ex. examensarbeten eller andra skrifter om källor. Den kan
även omfatta förslag till fortsatta studier av källor, åtgärder/planer för skötsel av källor eller
kulturella aktiviteter vid källor. Arbetet skall vara utfört föregående år eller skall utföras
innevarande år.

Vem kan söka?

Sökande ska vara personer i åldern 20 – 30 år, som är aktivt studerande vid någon svensk
högskola/universitet eller driver eget företag/arbetar vid företag med verksamhet, som
anknyter till syftet med fonden. Stipendiet på 10 000: - utdelas till två personer per år. Dessa
medel är avsedda att användas till fördjupade studier och fortsatt arbete rörande källor.

Deadline: 15/6-16. Ansökan skickas till linda@lindal.se

Läs mer om utlysningen (extern länk).