Huvudmeny

2016-04-08 Kommunikationsprojekt

Forskningsrådet Formas utlyser 2 MSEK till finansiering av kommunikationsprojekt. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I Formas uppdrag ingår också att ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till popularisering av den forskning som Formas stöder.

Formas välkomnar ansökningar rörande kommunikationsprojekt inom rådets alla ansvarsområden. Ämne och kommunikationskanal ska stå i fokus. Kommunikationsprojekt kan handla om utveckling av populärvetenskapliga publikationer, utställningar, konferenser, seminarier, film- och videoproduktioner, digitala produktioner eller för andra populärvetenskapliga aktiviteter.

Projektledaren måste inte ha avlagt doktorsexamen. Projektet kan genomföras av de personer medelsförvaltaren väljer att knyta till projektet, inom eller utanför medelsförvaltaren. Ansökan till kommunikationsprojekt fordrar medverkan av forskare eller ett vetenskapligt råd.

Bidraget får endast förvaltas av svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag.

Deadline: 15/6-16.

Läs mer om utlysningen.