Huvudmeny

2016-11-01 Kommunikationsprojekt

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) kommunikationsprojekt ger forskare medel för att sprida forskning och öka samverkan med det omgivande samhället. Satsningen är en försöksverksamhet.

I syfte att förnya forskares möjligheter att sprida sina resultat utlyser RJ 4 miljoner kronor under 2016. Anslagen ska gå till projekt med avsikten att förstärka och förnya forskningskommunikation och samverkan i de ämnesområden RJ stöder (humaniora och samhällsvetenskap). RJ har tidigare finansierat en rad olikartade kommunikationsprojekt. Det har handlat om allt ifrån stora återkommande internationella möten mellan praktiker och teoretiker till mindre bidrag till populariseringar av forskningen. Målet med denna satsning är att effektivare än hittills kunna möta forskarnas egen initiativförmåga och intresse för samverkan och forskningskommunikation. Det kan till exempel handla om föreläsningsserier, populariseringar, filmer, poddar, utställningar, bloggar eller samverkan i form av riktade rådgivningsinsatser till beslutsfattare eller projekt tillsammans med praktiker och/eller avnämare av forskningens resultat.

Deadline: 15/11-16. Läs mer om utlysningen (extern länk).