Huvudmeny

2016-02-04 Medtech4Health

Utlysning Medicinteknik inom vård och omsorg, riktar sig till samarbetsprojekt mellan minst två parter.

Vad kan man söka för?

Projekt som handlar om medicintekniska innovationer som produkter, tjänster eller processer som löser ett kliniskt problem på ett nytt sätt.

Vem kan söka?

Samarbeten mellan minst två parter. Dessa kan vara företag, universitet, högskola, hälso- och sjukvårdsorganisationer, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan sökas?

Budget för utlysningen är 20 miljoner kronor som beräknas fördelas på 15 projekt. Stödnivån är max 50 procent av projektets totala budget.

Deadline: 1/4, kl.14:00 

Mer om utlysningar (extern sida).