Huvudmeny

2016-04-19 Nationell individrörlighet för innovation

I den här utlysningen ger vinnova stöd till nationell individuell rörlighet mellan sektorer inom forskning, utveckling och innovation. Vinnova riktar sig till individer med minst två års dokumenterad forsknings- eller utvecklingserfarenhet, som är verksamma inom akademi eller privat/offentlig sektor.

Stödet från Vinnova kan användas till lön i upp till tre månader för en individ som under en 18-månadsperiod tillbringar tre månader vid en samarbetsorganisation i annan sektor (privat, offentlig eller akademi). Rörligheten ska i sig leda till ett tydligt mervärde för både individen och organisationerna.

Vem kan söka?
Universitet, högskolor, offentliga organisationer eller privata organisationer

Deadline: 16 juni

Läs mer om utlysningen här (extern sida).