Huvudmeny

2016-04-12 Planeringsbidrag Horisont 2020

MSB inbjuder koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020.

Inriktningen ska vara mot samhällsskydd och beredskap. MSB avsätter i denna utlysning max 1,5 miljoner SEK.

Projektförslaget ska vara direkt anknutet till en utlysning inom Horisont 2020, Samhälleliga utmaningar (Societal challenges).

Krav
1. Huvudsökande ska vara disputerad
2. Huvudsökande ska vara aktiv vid svenskt lärosäte eller forskningsinstitut
3. Ansökan ska vara godkänd av firmatecknare vid lärosäte eller forskningsinstitut
4. Huvudsökande måste godkänna hantering av personuppgifter i enlighet med PUL

Deadline: Omgång 1: 14/4-16, omgång 2: 2/6-16

Läs mer om utlysningen. (pdf)