Huvudmeny

2016-05-20 Programbidrag inom strategiska forskningsområden 2016

Utlysningen gäller fem prioriterade forskningsområden och vill bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling. Programbidrag beviljas för 3 + 3 år med början 2017 och varje bidrag omfattar preliminärt 3-4 miljoner kronor per år. Inom varje område beräknas 3-4 program kunna beviljas.

De fem prioriterade områden är:

  • Åldrande, befolkning och hälsa
  • Arbetslivets och arbetsmarknadens omdaning och utmaningar
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)
  • Migration och integration
  • Jämlika levnadsvillkor

Deadline: 31/5.

Mer om utlysningen. (extern länk)