Huvudmeny

2016-05-20 Projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta bidrag finansieras gemensamt av regeringens biståndsmedel av Vetenskapsrådet och Sida samt av Formas forskningsanslag.

Forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland ska medverka. Stöd ges till relevant forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

Bidragstid: 1-3 år

Deadline: 24/5.

Läs mer om utlysningen (extern länk)