Huvudmeny

2016-11-01 Rehabilitering vid sjukskrivning

Forte utlyser medel för forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning, till följd av psykiska sjukdomar eller tillstånd och smärttillstånd. Forskningen ska bidra till ökad kunskap om vilka faktorer och åtgärder inom hälso- och sjukvården och på arbetsplatser som främjar återgång i arbete.

Forskningsprojekten ska genomföras i samarbete eller i kontakt med arbetsgivare, arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen. Forskningsprojekten ska använda de utfallsmått och datakällor för återgång i arbete som Försäkringskassan presenterade i en rapport den 30 september 2016 , sid 15-19. Utöver dessa kan även andra utfall studeras.

Typ av bidrag: Projekt
Bidragstid: 3 år  
Dispositionstid: Till och med 30 juni 2021  
Söks av: Projektledare vid en landstingsorganisation (eller region)  
Budgetram för utlysningen: Totalt har 40 miljoner kr avsatts för en 3-årsperiod

Ansökan till Forte ska skickas in av en projektledare vid en landstingsorganisation (eller region), och utföras i samverkan med universitet, högskola eller annan forskningsorganisation. Landstinget/regionen är också medelsförvaltare.

Deadline: 15/12-16 kl. 17.00  

Mer om utlysningen (extern länk).