Huvudmeny

2016-01-29 Resestipendier för disputerade forskare

Resestipendier för disputerade forskare

För att stimulera internationella kontakter utlyser Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Ansökan per den 5 februari eller den 2 september 2016.

Resestipendier för yngre forskare

Bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor. För konferensresor krävs att stipendiaten är föredragshållare.
Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Ansökan per den 5 februari 2016.