Huvudmeny

2016-10-01 Resurs- och energieffektiva byggnader

Energimyndigheten utlyser medel för forsknings- och innovationsprojekt med bred inriktning på resurs- och energieffektiva byggnader.

Syftet med utlysningen är att rikta sig till aktörer med olika roller, ansvar och kompetenser. Det finns behov av ökad kunskap och energieffektivare tekniker och processer inom många delar av området.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska inrikta sig mot forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt inom resurs- och energieffektivisering. Projekten får gärna ske med en tvärvetenskaplig ansats och omfatta bådesamhälls- och teknikvetenskaper.

Deadline: 1/11-16.

Mer om utlysningen. (extern länk)