Huvudmeny

2016-02-18 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Vartannat år delar RSMH ut ett forskningsstipendium på 40.000 kronor ur vår Stipendiefond.

Vem kan söka?

Personer som bedriver forskning med inriktning humanistiskt och socialt inriktad forskning, som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus skall särskilt uppmärksammas. RSMH ser gärna stipendiet som en ”igångsättningshjälp” till forskare och doktorander/blivande doktorander som ännu inte är etablerade och som presenterar en intressant idé.

Medlen får inte användas till resor.

Deadline: 2/5-16.

Ansökan, som måste vara skriven på svenska, ska innehålla:

Sökandens namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-post. Uppgift om akademisk examen, nuvarande sysselsättning (anställning eller motsvarande) samt arbetsplats/institution. Kort sammanfattning av forskningsplan med grundläggande idé samt tids- och ekonomisk plan. Forskningsplan, meritförteckning samt gärna referenser

Kontaktuppgifter och mer information.