Huvudmeny

2016-01-21 STINT

Strategic Grants for Internationalisation

Högre utbildning och forskning befinner sig i en mycket dynamisk tid och det innebär nya möjligheter och utmaningar samt stora krav på tydliga mål och strategier för internationalisering vid lärosätena. Med Strategic Grants for Internationalisation vill STINT bidra till förnyelse och utveckling av internationaliseringsstrategier på lärosätesnivå. Programmet riktar sig till lärosätesledningen. Ansökan ska omfatta strategiskt angelägna internationaliseringsinsatser som samtidigt tar tillvara enskilda eldsjälars erfarenhet och engagemang vid respektive lärosäte.

Ansökan inlämnas av rektor för svenska lärosäten 8/3-16.

Mer information (på engelska).