Huvudmeny

2016-01-29 Samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Sydafrika

Forte och Medicinska forskningsrådet i Sydafrika (the South African Medical Research Council, SAMRC) inbjuder svenska och sydafrikanska forskare att söka medel för samarbetsprojekt.

Utlysningen gäller två prioriterade forskningsområden:

  1. Ojämlikhet i hälsa
  2. Hälsosystem och policyfrågor kring hälsosystem

Utlysningen avser ansökningar för bidrag för projekt upp till tre år.

Deadline: 29/2-16.

Läs hela utlysningstexten (på engelska) pdf.