Huvudmeny

2016-11-24 Samverkans- och utvecklingsprojekt inom kultur och miljö i Sjuhärad!

Nu finns möjlighet att söka kultur- och miljömedel från Boråsregionen för genomförandet av samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020 och Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016-2019.

Medlens inriktning

Medel kan sökas för projekt inom områdena kultur och miljö och ska ligga i linje med de prioriterade målfrågorna för Sjuhärad i Boråsregionens tillväxtstrategi. Krav ställs även på ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, samverkan med minst två kommuner och/eller kommunala bolag samt att projektet redan från ansökan ska ha en tydlig långsiktig plan för hur det ska bedrivas efter projektperioden.

En region där vi tar globalt ansvar

- Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land
- Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling

En region som syns och engagerar

- Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland.