Huvudmeny

2016-04-19 Stiftelsen lantbruksforskning

Liksom tidigare öppna utlysningarna lägger stiftelsen stor vikt vid samverkan. Krav ställs på att flera organisationer samarbetar i varje idéskiss och ansökan. Öppna utlysningen genomförs som tidigare i två steg.

Stiftelsen har fokus på fyra områden: livsmedel, energi och biomassa, klimt och miljö samt företagande.

Deadline: Steg 1 stänger 1 juni. Steg 2 stänger 7 oktober.

Viktiga faktorer

  • Medverkan av aktörer från olika delar i kunskapskedjan såsom akademi, lantbruksföretag, företag och rådgivningsorganisationer
  • En klar beskrivning av vad projektet förväntas leverera och vilka de främsta mottagarna är
  • Samtliga för projektet relevanta branschområden måste anges (kött, mjölk, matfågel, socker, potatis, trädgård, växtodling, energi & biomassa)
  • Projektets lönsamhetspotential för näringen måste beskrivas

Läs mer om utlysningen (extern länk).