Huvudmeny

2016-07-07 Strategisk mobilitet

Strategisk mobilitet, 2016 – personrörlighet mellan akademi och näringsliv

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj. kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden.

Vem kan söka?

Sökande skall vara väl förankrade i sin nuvarande verksamhet och bör vara personer med tillsvidareanställning eller med ett sådant förordnande som gör att de förväntas kunna komma tillbaka till sin ursprungliga verksamhet (det vill säga inte korttidsanställda forskare, personer med vikariat inom industrin och liknande).

Deadline: 14/9-16.

Läs mer om utlysningen (pdf).