Huvudmeny

2016-06-09 Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet, Internet of Thinks (IoT).

Det strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala  samhällsutmaningar.

Projekt som finansieras i denna utlysning ”IoT för innovativ samhällsutveckling”
ska:

  • förstärka och utveckla arbetssätt inom den offentliga organisationen för att implementera IoT lösningar
  • förstärka organisationens beställarförmåga av IoT-lösningar. Detta ska bland annat ske genom ett samarbete med aktör som har en djup förståelse för IoT både vad gäller affärsmöjligheter och teknik3
  • sprida projektresultaten till andra organisationer
  • genomföra ett eller två IoT projekt inom organisationen i samarbete med lämpligt företag och om så behövs akademi eller forskningsinstitut

Vem kan söka?

Sökande ska komma från minst tre olika organisationer, en offentlig (t.ex. kommun, landsting eller region), ett företag och en IoT-kunnig organisation. Ansökningar som har med universitet, högskola eller forskningsinstitut kommer att prioriteras.

Deadline: 31/8-16.