Huvudmeny

2016-11-01 Studier om civila samhället

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.

Forskningsprojekt som har fått bidrag 2016

  • En förbisedd elit? Elitiseringsprocesser i det svenska civilsamhället - Roberto Scaramuzzino, Socialhögskolan, Lunds universitet
  • Ungdomsråd? Ett deliberativt komplement på gränsen mellan civilsamhälle och kommunal verksamhet? - Anders Kassman, Avdelningen för forskning om civilsamhället, Ersta Sköndal Högskola
  • Offentlig upphandling i civilsamhället - logiker och utmaningar på välfärdsmarknader - Mats Jutterström, SIR, Handelshögskolan i Stockholm/SCORE
  • Idéburen innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår - Malin Lindberg, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet

Deadline 2 maj 2017.

Läs mer om bidraget (extern sida).