Huvudmeny

2016-02-04 Svenska Spels forskningsråd

Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. 

Vem kan söka?

Doktorander och forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag. Medel medges för projekt som sträcker sig från ett till fem år.

Svenska Spels forskningsråd bidrar med medel till personella resurser. Medel till omfattande kringkostnader i samband med projekt beviljas inte. Kringkostnader för en doktorand får maximalt omfatta 10 procent av en professorslön. Rådet beviljar inte OH-kostnader som överskrider 20 procent. Svenska Spels forskningsråd sammanträder i juni 2016 för beslut om ansökningarna och fördelning av medel.

Ansökan sker digitalt och bör innehålla projektbeskrivning, budget och CV för huvudsökande och eventuella medsökande.

Deadline: 30 april 2016.

Mer om utlysningen (pdf).