Huvudmeny

2016-06-23 Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet - hösten 2016

I den här utlysningen vänder Vinnova sig till företag och andra organisationer inom miljöteknikområdet. För att få bidrag ska projektet ha potential att etablera en ny, eller väsentligt förbättra en befintlig nationell testinfrastruktur.

Vinnovas stöd avser att täcka kostnader för projektering och/eller realisering.

Vem kan söka?
Företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Deadline: 20/9-16.

Läs mer om utlysningen. (extern länk)