Huvudmeny

2016-04-19 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering

Med utlysningen vill Vinnova stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar på fyra identifierade samhällsutmaningar.

Utmaningarna är: 

  • Framtidens hälsa och sjukvård
  • Hållbara attraktiva städer
  • Hållbar industriell utveckling
  • Informationssamhället

Vem kan söka? Konstellationer bestående av minst tre projektparter

Deadline: 25 augusti

Läs mer om utlysningen (extern länk).