Huvudmeny

2016-07-07 Verifiering av nya energiinnovationer

Energimyndigheten utlyser 20 miljoner kronor för verifiering av nya energiinnovationer. Projektförslag som har potential att bidra till omställningen av energisystemet genom tillförsel av förnybar energi eller energieffektivisering välkomnas i utlysningen.

Utlysningens syfte är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför en kommersiell fas.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energissystemet. Det innebär att den ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till svenska små och medelstora företag (SMF) och enskilda forskare och innovatörer.

Deadline: 20/9-16.

Mer om utlysningen (extern länk).