Huvudmeny

2016-06-28 Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige

De övergripande målsättningarna för Västsveriges regionala strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning är att:

  • stärka små och medelstora företags konkurrenskraft
  • bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi
  • främja en hållbar stadsutveckling

Insatsområden att söka till

Det är möjligt att söka stöd inom programmets alla tre insatsområden.

  • Insatsområde 1: Samverkan inom forskning och innovation, är öppet för ansökningar under ansökningsomgången.
  • Insatsområde 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag, är öppet för ansökningar under ansökningsomgången. Det är inte möjligt att söka stöd för projekt inom finansiella instrument. Utlyst belopp inom insatsområdet är 15 miljoner kronor.
  • Insatsområde 3: Innovation för en koldioxidsnål ekonomi är helt öppet för ansökningar under ansökningsomgången.
  • Ansökningsomgången är också öppen för ansökningar inom hållbar stadsutveckling, som ligger i samtliga tre insatsområden och kopplat till integrerade territoriella investeringar. Utlyst belopp är 15 miljoner kronor.

Alla som söker stöd från strukturfondsprogrammet Västsverige måste ha medfinansiering, eftersom programmet finansierar max 40 procent av projektbudgeten. Det är möjligt att ha både offentlig och privat medfinansiering.

Deadline: 15/9-16.

Läs mer om ansökan (extern länk).