Huvudmeny

2017-09-05 Anslag till humaniora och samhällsvetenskap

Komplett ansökan, som insändes genom stiftelsens elektroniska system (se nedan!), skall ha inkommit senast den 15 september.

Ansökan ska innehålla:

  • projektplan (max 8000 tecken)
  • CV för sökande (max 8000 tecken)
  • i förekommande fall bibliografi (max 8000 tecken) med sökandens identifikation av de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna
  • budgetplan som visar kostnader för projektet med fullständig angivelse av andra anslag samt dispositionen av eventuella tidigare anslag från Åke Wibergs stiftelse
  • för tryckningsbidrag namn på person som kommer att insända ett utlåtande per e-post direkt till stiftelsens kansli

Personligt forskningsstipendium kan utgå direkt till nydisputerad. Om ansökan gäller sådant stipendium ska det framgå av ansökan.

Stiftelsen finansierar som regel ej följande ändamål:

  • Studier under doktorsexamen
  • Avhandlingstryck utan fördyrande illustrationer el. dyl.
  • Deltagande i konferenser
  • Datorer och annan utrustning

Läs mer på Åke Wibergs stiftelses webb (extern länk)