Huvudmeny

2017-09-05 Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030: Idé-projekt - hållbar produktion

Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom industriell tillverkning? Inom Produktion2030 kan personer i tillverkningsindustrin, universitet/högskola eller forskningsinstitut söka finansiering för kortare idé-projekt med hög risk. Projekten ska testa idéer med potential att kraftigt bidra till ökad hållbarhet i svensk tillverkningsindustri.

Vad handlar erbjudandet om?

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är fundamentalt för vårt samhälle. Hållbarhetstänkande är därför en central del av visionen för Produktion2030, men också inom styrkeområdena i programmet.

Det här kan ni söka för

Huvudfokus i utlysningen är att stimulera till och pröva nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till kraftigt ökad hållbarhet inom industriell produktion.

Aktiviteter som bidrar till miljömässig och ekonomiskt hållbar produktion kan vara:

 • Effektiv materialanvändning
 • Energioptimering
 • Cirkulära materialflöden
 • Återtillverkning och användning av digitala verktyg för simulering.

Social hållbarhet kan innebära skapande av attraktiva arbetsplatser men även utformning av människans samspel med automation och teknik.

Beskriv potentialen i er idé i förhållande till något eller några av FN:s globala hållbarhetsmål i er ansökan.

Redovisa resultaten av projekten

Om ni får finansiering ska ni slutredovisa projektet som demonstration, video, presentation eller liknande. Redovisningen sker vid ett gemensamt tillfälle för alla godkända idé-projekt efter 10 maj 2018.

Sex styrkeområden inom Produktion2030

Idé-projekt i denna utlysning skall ha en tydlig inriktning mot ett av Produktion2030:s sex styrkeområden, vilka utgör viktiga utmaningar för svensk industri.

Målen är:

 1. Resurseffektiv produktion
 2. Flexibel produktion
 3. Virtuell produktionsutveckling
 4. Människan i produktionssystemet
 5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
 6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Passar erbjudandet ert projekt?

Säkerställ att erbjudandet passar ert projekt innan ni söker! Det här gäller för att kunna få finansiering:

 • Vi tror att idé-projekt leds av aktörer i universitet/högskola eller forskningsinstitut. Endast akademi eller institut kan vara projektledare och ta emot bidrag.
 • Eftersom utlysningen efterfrågar hög risk är kravet på medfinansiering lägre än normalt: minst 30% medfinansiering från företag.
 • Projektet ska beakta mångfald beträffande genus, ålder och befattning.

Läs utlysningen som pdf. (pdf)

Läs om utlysningen på Vinnovas webb. (Extern länk)