Huvudmeny

Medietyper i BADA

När du publicerar i BADA ska du välja en medietyp på din publikation. Medietypen beskriver vilket media publikationen består av.

Det mesta som publiceras från Högskolan i Borås är av medietypen Text men det förekommer också Bild, Ljud, Rörlig bild och Event- (utställningar och performance) etc. Medietyperna i BADA bygger på Dublin Core. Tänk på att flera medietyper kan beskriva en publikation. Nedan finns korta förklaringar till varje medietyp.

Text används för att beskriva ett textdokument så som en artikel eller en bokkapitel.

Bild används när publikationen består av bilder och foton av fysiska objekt, målningar, tryck, teckningar, andra bilder och grafik, diagram, kartor etc. Notera att Bild kan användas för både elektroniska och fysiska representationer. Det är oftast publikationer från textilhögskolan som använder Bild som medietyp.

Datasamling beskriver listor, tabeller, databaser.

Evenemang, utställning, performance används för att beskriva en tillställning, performance, workshop etc. Även den här medietypen används mest av forskare från Textilhögskolan.

Fysiskt Objekt används för tre-dimensionella objekt.

Interaktiv resurs används för att beskriva en resurs där det krävs interaktion från användaren för att den ska kunna  förstås utföras eller upplevas. Exempel på den här typen av publikationer är bl.a. formulär på webbsidor, multimedia lärobjekt, virtuella miljöer.

Ljud används för t.ex. för inspelade intervjuer och liknande.

Rörlig bild används för t.ex. film av utställning.

Programvara beskriver helt enkelt programvaror.

Samling används för att beskriva t.ex. grupp av resurser.

Övrig används när ingen annan av ovanstående medietyperna passar.