Huvudmeny

Elektroniska identiteter

Elektroniska identiteter vid Högskolan i Borås, dnr 700-09-140

Detta dokument beskriver de olika typer av elektroniska identiteter som finns vid Högskolan i Borås, definierar identiteternas förtroendenivåer, och anger om de kan användas för att verifiera identiteten inom SWAMID-samarbetet (extern länk)

Elektroniska identiteter vid Högskolan i Borås (pdf)

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda ʺinstitutionerʺ försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.