Huvudmeny

Utlåning av busskort

I vårt miljöarbete strävar vi efter att fler ska resa kollektivt. Som ett led i detta finns nu möjlighet för alla anställda att låna västtrafikkort i receptionen vid kortare resor, t.ex. Borås-Göteborg och Borås-Varberg. Korten är för tillfälliga resor och ska återlämnas snarast efter resan.

Med västtrafikkortet kan du resa i hela Västra Götalandsregionen samt med tåg från Borås till Varberg.

För att låna kortet går du till receptionen. Du kan inte boka kortet i förväg utan lånar det tidigast dagen innan och senast precis innan du ska resa under förutsättning att receptionen är öppen vid den tiden.

Reception, växel och öppettider