Huvudmeny

Plagiat

Fusk innebär t ex otillåtet samarbete eller fusk genom fusklappar och mobiltelefoner eller plagiat, varav plagiat är den mest vanliga formen. Att plagiera innebär att någon lämnar in någon annans arbete som sitt eget. CLU erbjuder tekniskt och pedagogiskt stöd till lärare i arbetet med att hjälpa studenter att undvika plagiering och lära sig skriva i akademiska former.

Högskolan i Borås prioriterar arbetet med att förebygga och förhindra olika former av fusk. För både studenter och undervisande personal finns en webbsida, på svenska och engelska, tillgänglig via PING PONG. Den ger all nödvändig information och länkar om akademiskt skrivande, referenshantering och disciplinära åtgärder vid fusk och plagiat. 

Antiplagieringsguide (extern länk)