Huvudmeny

Tentamensbokning

Här hittar du information om hur du bokar in en tentamen.

Tentamenstider är gemensamma för samtliga utbildningar, 9:00-13:00 och 14:00-18:00, samt kvällstentamen på onsdagar med starttid 17:30.  Om man önskar boka en kortare alternativt längre tentamen ska denna förläggas på eftermiddagen. Detta för att få en effektivare administration och för att kunna utnyttja högskolans egna lokaler till fullo genom sambokning av tentamen.

Lördagstentamen startar kl. 09:30.

Boka tentamensdatum i god tid! Senast 5 veckor före tentamensdag! Senare ändringar av tentamen accepteras inte. Sista anmälningsdag för studenten är 7 dagar före tentamensdag.

OBS! Lägg inga tentamina på inarbetade dagar.
Inarbetade dagar 2016: 6 maj, 4 november och 23 december
Inarbetade dagar 2017: 26 maj, 3 november och  22 december

Tentamen kan bokas på olika sätt:

  • Läraren bokar själv tentamen i KronoX och lägger då till studentexpeditionen@hb.se i ”skicka bekräftelse till”-fältet. Då får Studentexpeditionen ett mail med bokningen, alternativt att man sänder ett mail till studentexpeditionen@hb.se där nedan nämnda information finns med.
  • Administratör knuten till utbildningen bokar in tentamen på samma sätt som ovan.

Dessa uppgifter måste ALLTID finnas med i en tentamensbokning:

  • Datum och tid
  • Program
  • Kurs
  • Vilken tentamen det är, t ex 1-5, omtentamen eller tentamen.
  • Kursansvarig

OBS! Lägg alltid till signatur TEN (VTEN för tentamen som ges på Campus Varberg) och egen signatur i signaturfältet! 

Det som skrivs i momentfältet är synligt för studenterna. 

Vet man ett ungefärligt antal möjliga skrivande så fyller man i detta i Lokalfältet, t ex Antal 25. Vid ordinarie tentamen anges antalet registrerade på kursen.

Om det gäller en muntlig tentamen eller en hemtentamen måste detta framgå tydligt, då Studentexpeditionen ej ska boka på salar och vakter!