Huvudmeny
bild på hand som skriver

Tentamenshantering

Nedan följer en beskrivning av hur tentamensgången ser ut.

När läraren eller administratören bokat in tentamen i KronoX, alternativt mejlat in den till studentexpeditionen@hb.se  (se ”Tentamensbokning för information om vad som ska vara med i bokningen), bokar Studentexpeditionen lokaler och tentamensvakter.

 • Läraren mejlar in tentamen till tentamen@hb.se OBS! samtliga sidor i tentamen ska mejlas i en pdf-fil till Studentexpeditionen SENAST 5 dagar före tentamensdagen. Ges tentamen på Campus Varberg ska tesen sändas in till tentamen@hb.se, för vidarebefordran till Campus Varberg.
  Vi ser gärna att  tentamenstesen är sidnumrerad, för att säkerställa att alla sidor är med. Det är mycket viktigt att alla uppgifter på tentamenframsidan stämmer. Vet du inte Ladokkoden så kontrollera med utbildningshandläggare. Studentexpeditionen trycker sedan upp tentamen och förbereder dessa inför tentamenstillfället.
 • När anmälningstiden gått ut skriver Studentexpeditionen ut anmälningslistor. Det är då försent för studenten att anmäla sig. Student som ej anmält sig i tid hänvisas till att komma till tentamen i god tid och att skriva upp sig på lista som tentamensvakterna satt upp på dörren. Studenten måste också kunna uppvisa ett registreringsintyg för tentamensvakterna. Studenten kommer sedan in i mån av plats 30 min efter starttid! Det är alltså ingen garanti att man får skriva om man ej anmält sig i tid.
  Det är viktigt att kursansvarig informerar studenterna om att de ska anmäla sig via webben senast 7 dagar före tentamenstillfället och att de ska vara på plats senast 15 minuter innan tentamen börjar! Denna regel kan du läsa mer om i foldern "Tentamen" som finns på Studentexpeditionens hemsida.
 • När tentamen har genomförts lämnar tentamensvakterna in tentamenskorgarna till Studentexpeditionen som scannar in tentorna så att de finns klara för läraren att hämta ut. Observera att Studentexpeditionen behöver viss tid för att kunna hantera alla inkomna tentamina innan de kan lämnas ut till läraren för rättning. Detta för att hinna kontrollera att allt ser ok ut. Det sker ibland att läraren hämtar tentamina direkt från tentamenslokalen. Detta ställer ofta till problem och får endast ske i undantagsfall och då efter överenskommelse med Studentexpeditionen.

 • Läraren hämtar ut sina tentor för rättning, på Studentexpeditionen.

 • När de rättats ska de lämnas till administratör knuten till utbildningen så att resultaten kan rapporteras in i Ladok. Det är mycket viktigt att läraren inte meddelar studenterna att tentorna är klara för hämtning! Det är fortfarande en del tentamensadministration kvar i detta läge. 

 • När resultaten lagts in i Ladok kan studenten själv logga in på Ladok och se sitt resultat. 

 • Administratören lämnar in tentorna till Studentexpeditionen där de sorteras in i fack för utlämning till studenterna. Studentexpeditionen publicerar på studentsidan på webben, under "Inkomna tentor", när tentorna är klara för utlämning till studenterna.

Förfarande vid omprövning av examination

Om studenten vill begära omprövning av tentan ska detta gå genom Studentexpeditionen. Studenten fyller i blankett nr 9, Begäran om omprövning av examination, och lämnar in denna till Studentexpeditionen. Studentexpeditionen stämplar och signerar blanketten så att risk för fusk minimeras. Administratören vet då att omprövningen gått rätt till. Originaltentamen sänds sedan tillsammans med ifylld och stämplad blankett till administratören, som i sin tur tar kontakt med berörd lärare. Administratören gör sedan eventuella ändringar i Ladok och sänder tentamen åter till Studentexpeditionen för utlämning och meddelar studenten.