Huvudmeny

Tentamensvakter

Som tentamensvakt måste du vara väl förtrogen med högskolans regler för tentamen.

Som personal är det viktigt att du sätter dig in den information/det material som presenteras på sidan Examinationer (på anställdwebben) och Examination (på studentwebben)

Studentexpeditionen ansvarar för all hantering av tentamen. Det är också de som bokar tentamensvakter.

Handläggaren för studenträttsliga frågor – Marie Persson – är studenträttsligt ansvarig och ansvarar bland annat för utbildning av tentamensvakter.

Utbildning av tentamensvakter

Som tentamensvakt vid högskolan i Borås skall du genomgå en intern utbildning. Högskolan har en utbildningstrappa (pdf) där de olika behörighetsstegen beskrivs.

Aktuell information 

  • Lärarna önskar tentorna i bokstavsordning (gäller ej anonyma tentor)
  • Journummer till Studentexpeditionen gällande tentamen: 0732-305938 (OBS! endast dagtid vardagar under tentamenstid)
  • Tentamenstoppar under VT17: v11, v12, v22

Lathundar och minnesanteckningar 

Som tentamensvakt har du möjlighet att ta del av de minnesanteckningar och lathundar som finns för din skull. Detta kräver en särskild behörighet som du fått information om tidigare.