Huvudmeny
Klossar med texten learning

Högskolepedagogisk konsultation

Funderar du på vad blended learning är? Behöver du hjälp med att skriva kursplan? Är du intresserad av att lära mer om hur (ny) teknik kan användas i din undervisning? Vill du diskutera frågor som rör din lärarkompetens? Söker du alternativa examinationsformer? Om du har dessa eller andra frågor av pedagogisk karaktär eller vill diskutera något som rör din lärarroll eller undervisning, är du välkommen att kontakta nedanstående medarbetare på Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning.

Du kan få praktiskt och pedagogiskt stöd i syfte att utveckla din lärarpraktik. Handledning tillämpas individuellt eller i grupp. Det ges dessutom regelbundet högskolepedagogiska kurser och aktiviteter. Vilka dessa är kan du få information på sidorna för  Kompetensutveckling.

Områden som nedanstående medarbetare arbetar med är:

  •  Handledningsfrågor  
  •  Plagieringsförebyggande åtgärder 
  •  Flexibelt lärande (blended learning; pedagogik & teknik) 
  •  Examination, bedömning och betygssättning 
  •  Kursdesign 
  •  Pedagogisk användning av PING PONG
  •  Produktion av undervisningsfilm eller ljudinspelning 
  •  Lika villkor & undervisning; normkritisk pedagogik 
  •  Aktionsforskning 

Linda Borglund 
Anita Eklöf 
Ramón Garrote 
Susanne Jämsvi
Lill Langelotz 
Peter Sigrén 

Flexibelt lärande

Flexibelt lärande är ett begrepp med många definitioner. I ett högskolepedagogiskt perspektiv handlar flexibelt lärande inom högre utbildning om att ge studenten mer frihet. Att kunna välja tid och plats för studierna och att prova på olika arbetsformer är en del av denna frihet.

På CLU kan du få stöd för att göra dina kurser mer flexibla. Vi erbjuder IKT-pedagogiska workshops för lärare och övrig personal som vill använda IKT i pedagogiska syften. Vi ger även konsultation och handledning till lärare i frågor kring flexibelt lärande. CLU har även samordningsansvar för flexibelt lärande inom högskolan vilket innebär att vi bland annat anordnar seminarier och träffar för erfarenhetsutbyte.

Tveka inte att kontakta oss då du har frågor eller tankar om flexibelt lärande!

Anita Eklöf
Linda Borglund

Digitala lärresurser (Digital resources in education)

Digitala eller elektroniska lärresurser är material eller program som används i undervisning och lärande. Det kan vara allt från små mediafiler till kompletta kursmaterial och läromedel.

Lärare kan få praktiskt stöd eller rådgivning med syfte att utveckla sin användning av digitala lärresurser med ett högskolepedagogiskt perspektiv.  Handledning tillämpas individuellt eller i grupp, det finns goda möjligheter att anpassa arbetsformerna efter behov.

Önskar du eller ditt lärarlag pedagogisk konsultation eller handledning i hur ni kan utveckla er användning av digitala lärresurser inom era kurser? Vi guidar dig även i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitalt material. Boka gärna in en tid för att lära mer eller diskutera olika idéer.

Om du har frågor eller tankar kontakta Ramón Garrote

PING PONG

På högskolan används lärplattformen PING PONG både vid flexibelt lärande och vid studier på plats i högskolan.

Önskar du eller ditt kurs- eller lärarlag pedagogisk konsultation eller handledning i hur ni kan utveckla er användning av PING PONG i er kurs? Passa på att boka in en workshop för att lära mer om t.ex. Mål & Framsteg eller bara för att få bolla idéer.

För mer information kontakta Anita Eklöf via pingpong@hb.se

PUHB logo