Huvudmeny

KursInfo

KursInfo är vår lokala utbildningsdatabas. Den innehåller utbildningstillfällen, kursplaner och utbildningsplaner.

KursInfo utgör underlag för publicering på såväl vår egen webb som på antagning.se (extern länk) och NyA. Även katalogproduktioner hämtar information från KursInfo. 

KursInfo är ett samarbetsprojekt mellan följande lärosäten:
Blekinge Tekniska Högskola
Högskolan i Skövde
Linnéuniversitetet
Högskolan i Halmstad
Malmö Högskola
Jönköping University
Högskolan Väst i Trollhättan
Konstfack i Stockholm
Högskolan i Borås.

Kursinfo inloggning:

 
 kursinfo.hb.se

 

Stöddokument

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.

Manualer och nyheter

 

Informationsplats för kursinfo

Dokument för informationsplats

 

Kontaktpersoner

Dessa är angivna efter vilken akademi och (utbildningsadministration) de tillhör.

  • Petri Granroth,  Textil, teknik och ekonomi (teknik)
  • Emma Grundström,  Textil, teknik och ekonomi (textil)
  • Susann Evertsson,  Textil, teknik och ekonomi (ekonomi)
  • Charlotte Svensson,  Bibliotek, information, pedagogik och IT (pedagogik)
  • Gunnel Maiwald,  Bibliotek, information, pedagogik och IT (bibliotek)
  • Carin Nyhage,  Vård, arbetsliv och välfärd

Användarblankett

Som anställd har du tillgång till KursInfo med begränsad behörighet. Om du behöver ökad behörighet fyller du i blanketten och skickar den till KursInfo centralt. 
Behörighetsblankett (pdf)