Huvudmeny

Ladok

Ladok är ett nationellt system som ska ge högskolor runtom i landet stöd i olika delar av den studieadministrativa processen.

Systemet gör det lättare för högskolorna att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, samt ger lärosätena möjlighet att följa sina studenter.

Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. För närvarande ingår 37 lärosäten i konsortiet, samt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Systemutvecklingen sker gemensamt för alla högskolor, men varje högskola äger och ansvarar för innehållet i sitt eget register.  Den verksamhetsnära gemensamma förvaltningen och driften av Ladok hanteras av Ladokkonsortiet.

Läs mer om Ladok nationellt på www.ladok.se.


Ladok vid Högskolan i Borås

Information om att arbeta i systemet vid Högskolan i Borås finns i PING PONG under aktiviteten LADOK.

Support

För support vid resultatrapportering vänd dig till administrationen på din akademi.