Huvudmeny

Från gamla till nya Ladok

Så påverkas du som medarbetare och student när Ladok är stängt

I september uppgraderas Ladok. Uppgraderingen innebär att högskolan får ett nytt webbaserat Ladok för personalen som ersätter hela gamla Ladok och Ladokportalen. Alla examinatorer kommer attestera betyg digitalt direkt i nya Ladok. Det nya systemet möjliggör även för lärare att rapportera resultat digitalt direkt i systemet. För studenterna innebär det att Ladokportalen stängs och ersätts med ett nytt studentgränssnitt, Ladok Student.

Viktiga datum

  • Alla rapporterade betyg måste vara attesterade/definitivt inlagda senast torsdag 14 september
  • Behörighetsblanketten för nya Ladok måste vara inlämnad senast torsdag 14 september
  • Planerad nedstängningsperiod är fredag 15 september – söndag den 24 september

Under själva övergången till nya Ladok kommer gamla Ladok att stängas ner under ca 1,5 vecka innan nya Ladok öppnas. Planerad nedstängningsperiod är fredag 15 september – söndag den 24 september (den kan komma att justeras). Under denna period kommer all data att föras över från gamla till nya Ladok. Varken personal eller studenter kan komma åt information i Ladok eller Ladokportalen under denna tid. Till exempel kommer inga registreringar kunna ske, betyg inte att kunna läggas in, intyg inte tas ut eller examen inte att kunna utfärdas. Du uppmanas därför att utföra så mycket som möjligt av Ladok-relaterade arbetsuppgifter i god tid innan nedstängningen så att administrationen hinner slutföra sina arbetsuppgifter innan gamla Ladok stänger.

Betyg som inte lagts in innan nedstängningen kommer inte kunna läggas in förrän Ladok öppnar igen. Detta kan leda till att studenter som väntar besked från CSN om studiemedel under denna period får ett försenat besked. Sena resultat kan även medföra att studenter inte hinner bli registrerade på sina kommande kurser och få åtkomst till aktiviteter i PingPong. Hjälp därför studenterna genom att prioritera betygsrapportering/attestering innan nedstängningen. Tänk på att alla rapporterade betyg måste vara attesterade/definitivt inlagda senast torsdagen den 14 september.

För dig som ska attestera och/eller resultatrapportera i systemet behöver du ha lämnat in behörighetsblanketten Användarbehörighet Resultatrapportering. Om du inte har lämnat in den tidigare är det viktigt att du lämnar in den senast den 14 september för att ha behörighet att rapportera och/eller attestera betyg när det nya systemet öppnar. Du behöver inte ha gått en utbildning för att få behörigheterna. Som stöd finns manualer och lathundar i Pingpongaktiviteten Ladok. 

Stöd och support

Har du frågor eller problem rörande Ladok, är du välkommen att kontakta din utbildningsadministratör eller maila till a1@hb.se/a2@hb.se/a3@hb.se. Var så specifik och tydlig som möjligt i din förfrågan. Uppge alltid programkod/kurskod samt studentens namn och personnummer. Tänk på att det är ett nytt system för alla på högskolan vilket kan innebära att supporten tar något längre tid. 

Manualer och lathundar för resultatrapportering och attestering finns på pingpongaktiviteten Ladok, som all personal har tillgång till.

Så här kommer det att fungera för studenterna under nedstängningsperioden

Ändrade anmälningstider till tentamen:

Under en övergångsperiod kommer det vara förändrade anmälningstider.
För tentamenstillfällen mellan fredagen den 22/9 och lördagen den 7/10 stänger anmälan den 14/9.
För tentamenstillfällen från måndagen den 9/10 öppnar anmälan den 27/9 och sista anmälan är åter igen senast 7 dagar före tentamenstillfället. Observera därför att anmälningstiden inför vissa tentamenstillfällen kommer att bli kortare än vanligt. Studentkåren är medvetna om det, men du som lärare behöver särskilt informera studenterna om detta eftersom det kan komma frågor.

Övriga ärenden

Ansökan om anstånd, studieuppehåll, antagning till senare del av program, tillgodoräknande och lägga in studieavbrott kommer studenterna att kunna göra enligt gängse rutiner även under nedstängningsperioden men ärendena kommer inte att kunna hanteras i Ladok av administrativ personal förrän Ladok öppnar igen 25 september.

Information till studenter

 Information till studenter kommer att läggas ut på högskolans webb, i Pingpong och på Högskolan i Borås Facebook-sida samt skickas ut i Studentnyhetsbrev vid terminsstart.