Huvudmeny

Hur du påverkas av Ladok3

Du som är studieadministratör/kursadministratör

 • Du får ett enhetligt stöd för all form av utbildning (t.ex. utbildning på grund- och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå).
 • Du får ett bättre stöd i hanteringen av studiedeltagande, vilket ger bättre förutsättningar att följa förändringar i en students studiedeltagande.

Du som är lärare

 • Du får möjlighet att notera icke-betygsatta kursdelar för dina studenter (jmf Mål & Framsteg i PingPong).
 • Du kommer att kunna rapportera resultat.
 • Du som är examinator kommer att kunna signera resultaten elektroniskt.

Du som är studievägledare eller programansvarig

Du får ett bättre systemstöd för både planering och uppföljning genom studieplaner som kan skapas för varje student oavsett utbildningsnivå. Studenter som antas till en sammanhållen utbildning med en specificerad studiegång(plan), kan i samband med att studierna påbörjas få en bas för en egen studieplan. Studieplanen blir då möjlig att använda:

 • för planeringsändamål, både studentens och lärosätets
 • som underlag för anmälan/ansökan inför kommande termin/studieperiod, inklusive kursval. Observera dock att den ersätter ej ansökan via antagning.se
 • för uppföljning genom matchning av plan mot uppnådda resultat
 • för dokumentation av uppehåll, tillgodoräknanden m.m. i förhållande till den ursprungliga studieplanen

Beroende på hur stort behov av uppföljning och kontroll som finns för ett specifikt program så definieras planen utifrån detta med fler eller färre avstämningsmöjligheter.

Studenter på olika utbildningsnivåer

 • Du kommer åt alla dina uppgifter, personuppgifter, uppgifter om dina program, dina kursregistreringar och resultat, även om du läst vid andra lärosäten.
 • Du kommer att själv kunna skapa en studieplan, registrera dig och lämna återbud, anmäla dig till tentamen, ta fram studieintyg, ansöka om studieuppehåll eller anmäla avbrott samt ansöka och följa din examensansökan mm.