Huvudmeny

Resultatrapportering

Resultatrapportering är en del av nya Ladok som kan användas innan den totala produktionssättningen av systemet som sker hösten 2017.

Syftet är att ge oss en möjlighet att lära känna systemet och utarbeta nya processer. När man arbetar med resultatrapportering i nya Ladok sparas och visas uppgifterna i gamla Ladok. När hela nya Ladok införs kommer delen Resultat att innehålla mer funktionalitet än det nuvarande gränssnittet.

Våren 2016 gjordes en pilot då två arbetslag inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd testade resultatrapporteringen i nya Ladok och under hösten 2016 arbetade cirka 50 lärare från samtliga akademier skarpt i systemet.

För våren 2017 planeras visningstillfällen för samtliga rättande lärare och examinatorer eftersom all resultatrapportering kommer ske digitalt i nya Ladok från och med hösten 2017.

Anmälan till visning gör du på sidan Visning av resultatrapportering i nya Ladok.

Behörighetsblankett

Användarbehörighet Resultatrapportering (pdf)

Logga in till resultatrapportering

LADOK - Resultatrapportering