Huvudmeny

Resultatrapportering

Resultathantering är en del av nya Ladok som kommer till lärosätena innan den totala produktionssättningen av systemet.

Syftet är att ge oss en möjlighet att lära känna systemet, utarbeta nya processer och förbereda utbildningsinsatser. När man arbetar med resultathantering i nya Ladok sparas och visas uppgifterna i gamla Ladok. När hela nya Ladok införs kommer delen Resultat innehålla mer funktionalitet än vad nuvarande gränssnitt innehåller.

Våren 2016 var två arbetslag inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd en pilotgrupp som testade resultatrapporteringen i nya Ladok och under hösten 2016 kommer cirka 50 lärare från samtliga akademier arbeta skarpt i systemet.

Logga in till resultatrapportering

LADOK - Resultatrapportering

Manualer

Resultatnotering (pdf)

Rapportera resultat (pdf)

Rapportera resultat - alternativa vägar (pdf)

Attestera (pdf)