Huvudmeny

Kursplan

Varje utbildning består av ett antal kurser, som sammantaget skall garantera att studenten uppfyller högskoleförordningens examensmål för den examen som gäller för utbildningen. Därutöver skall utbildningarna också uppfylla de särskilda krav som kan vara uppställda vid Högskolan i Borås. Dessa återfinns primärt i högskolans lokala examensordning och/eller lokala mål som framgår av aktuell utbildningsplan.

Kursens lärandemål ska vara en konkretisering av de examensmål som kursen bidrar till. För att kunna mäta hur målen uppfylls skall kursplanen ange vilken examinationsform som gäller för respektive mål.

Fastställd kursplan ska vara tillgänglig för student senast tio veckor innan kursstart. (Utdrag ur Vägledning och regler för kursplan dnr: 339-15)

Mallar för Kursplaner