Huvudmeny

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är tillsammans med kursplaner centrala dokument för styrning av högskolans utbildning. Utbildningsplanen är ett såväl innehållsligt som juridiskt betydelsefullt dokument och ses som det bindande avtalet mellan högskolan och dess studenter.

Förutsättningen för att anta och registrera studenter på en utbildning är att det finns en fastställd utbildningsplan.

För att studenterna ska kunna planera sina studier och för att nödvändiga beslut och rekryteringsinsatser ska kunna genomföras krävs framförhållning vad gäller utformning och fastställande av utbildningsplan.

En utbildningsplan ska vara fastställd senast det datum det går att anmäla sig till utbildningen. Utbildningar som inte uppfyller villkoret öppnas inte för anmälan. (Utdrag ur Vägledning för utbildningsplan dnr: 597-12-502)

Mallar för utbildningsplaner