Huvudmeny

Arbetstider

Högskolan har olika arbetstidsavtal beroende på personalkategori. Arbetstiden för anställda regleras av arbetstidsavtal som är en överenskommelse mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

Teknisk/administrativ personal

I högskolans lokala kollektivavtal regleras arbetstiden för teknisk/administrativ personal. Högskolan tillämpar flextid. För vissa grupper finns även bestämmelser om beredskapstjänstgöring samt kvälls- och helgtjänstgöring.

Inarbetade dagar 2016

  • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 6 maj
  • Dag före Alla Helgons dag, fredag 4 november
  • Dag före julafton, fredag 23 december

Inarbetade dagar 2017

  • Klämdag efter Kristi himmelsfärds dag, fredag 26 maj
  • Dag före Alla Helgons dag, fredag 3 november
  • Dag före julafton, fredag 22 december

Tidsredovisning

Teknisk/administrativ personal redovisar sin tid i högskolans personaladministrativa system Primula.

Lärare, forskare och doktorander

I högskolans lokala avtal för lärare (pdf) regleras hur arbetstiden ska fördelas. Tjänsteplanering sker i högskolans system TFU.