Huvudmeny

Årskort kollektivtrafiken 

Som ett led i högskolans fortsatta miljöarbete erbjuds medarbetarna en möjlighet att få köpa årskort på Västtrafik. Ett årskort gäller i 365 dagar, det är inte personligt och det gäller även i nattrafiken. De medarbetare som vill köpa kortet gör en beställning via högskolan som köper kortet av Västtrafik. Betalningen för kortet görs genom löneavdrag under 12 månader.

Erbjudandet gäller tillsvidareanställd personal och de som är anställda minst ett år
f ro m kortets startdatum. Avdraget görs från nettolönen.

De kort som erbjuds är Regionen runt 365, Flerkommun 365, Flerkommun + 365 och Borås kommun. För aktuella priser se Västtrafiks hemsida.

Ansökan görs i Primula där även villkoren framgår. Ansökan/förbindelsen måste vara HR tillhanda senast den 10:e dagen i månaden för att det ska börja gälla den 1:a kommande månad.

Frågor om förmånen besvaras av hr@hb.se.